สพฐ. ดีเดย์ เริ่มใช้หลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมือง พ.ย.57นี้

กกต. เผย เริ่มใช้หลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมือง โดยจะเน้นการใช้ชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ในเดือนพฤศจิกายน 2557 นี้ทั่วประเทศ  อ่านเพิ่มเติม  http://news.springnewstv.tv/55517/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9E-%E0%B8%A2-%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.