ลูกไม่ชอบอ่านหนังสือ...ทำไงดี

พ่อแม่ที่มีลูกวัยเรียนคงกำลังประสบปัญหาลูกไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหรือหนังสือชนิดใดก็ตาม การอ่านนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในการพัฒนาตนเองของคนทุกวัย   เราจะทำอย่างไรให้ลูกรักการอ่านล่ะ  อ่านเพิ่มเติม  http://blog.olx.co.th/momandbaby/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5/Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.