ข่าวสาร
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563

รายการอาหารสำหรับครูและนักเรียน ประจำวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563..

Details
ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม ฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ป.1,ป.6

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม มาให้บริการด้านอนามัยโรงเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6..

Details
โรงเรียนได้ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง ไว้ 3 จุด

โรงเรียนได้ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง ไว้ 3 จุด ณ บริเวณ บันได 1 บันได 2 และโรงอาหาร นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ทุกคน สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศได้ตลอดเวลา..

Details
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนากานต์ ฤทธิ์เนติกุล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเด็กหญิงคณัสวรรณ อุดมรัตนโกศล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ..

Details
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา เด็กหญิงปาณกวิน ธันธรา ป.6/1 คะแนนสอบสูงสุด อันดับที่ 1 PRE ม.1

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปาณกวิน ธันธรา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เป็นผู้มีผลคะแนนสอบสูงสุด อันดับที่ 1 ในการทดลองสอบโครงการลับสมองประลองฝีมือ (Brush Up Your Brain) ..

Details