ข่าวสาร
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
การประชุมผู้ปกครองชี้แจงกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน ปีการศึกษา 2557

วันที่ 10 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน แม่ครู-ลูกครู ปีการศึกษา 2557 ..

Details
ฐานบูรณาการ ชั้น ป.4 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทอม1 ปี 2557

วันที่ 10 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมฐานบูรณาการระดับชั้น ป.4 เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ..

Details
คณะครูดูงานเดอะมอลล์พฤกษาสยาม (Siam Botanical Show) ครั้งที่15

วันที่ 8 มิถุนายน 2557 รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชามา รอง ผอ.อัญชลี คชจันทร และคุณครูสุทธิศักดิ์ ร่วมดูงาน "พฤกษาสยาม ครั้งที่15" (Siam Botanical Show) ..

Details
ปฐมวัยร่วมรณรงค์ลดใช้พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2557

วันที่ 5 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี ณ โรงเรียนโสมาภา(นวมินทร์) ..

Details
โรงเรียนประชาสัมพันธ์รณรงค์แยกขยะตามหลัก 3R วันประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 1 มิถุนายน 2557 โรงรียนประชาสัมพันธ์รณรงค์แยกประเภทขยะตามหลัก 3R ในวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ..

Details