ข่าวสาร
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ : การเรียนกีตาร์ ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ : การเรียนกีตาร์ ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) โดยการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน..

Details
คณะครูร่วมดูงานการเข้ารับการตรวจคุณภาพการศึกษาโรงเรียนโสมาภา 4

วันที่ 28 - 29 เมษายน 2557 ผอ.อัจฉราวดี รอง ผอ.วิไลพรรณ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) เข้าร่วมดูงานการประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา (โส4) ..

Details
กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ : การเรียนเสริมภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ : การเรียนเสริมภาษาอังกฤษ โดยคุณครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) โดยการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน ..

Details
กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ : การเรียนบัลเล่ต์ ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ : การเรียนบัลเล่ต์ ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) โดยการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน..

Details
กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ : เรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทย ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ : บรรยากาศการเรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทย ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details