ข่าวสาร
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
คนเก่งโสมาภา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบ (O-NET) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2558..

Details
การเรียนการสอนเดือนมีนาคม (Summer Course) ระดับปฐมวัย

โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนเสริมทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้กับนักเรียนระดับชั้น อ.1- อ.3 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีการพัฒนาการทางด้านวิชาการเหมาะสมตามวัย โดยเริ่มเ..

Details
กิจกรรมการเรียนการสอนเดือนมีนาคม (Summer Course) ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพิเศษเรียนเตรียมความพร้อม (Summer Course) ระดับประถมศึกษา การปรับพื้นฐานในช่วงเดือน มีนาคม ตั้งแต่ วันที่ 7 มีนาคม 2559 - วันที่ 25 มีนาคม 2559..

Details
Energy Mind Award 2015 ระดับ 5 ดาว

โรงเรียนโสมาภา ได้รับมอบรางวัล ระดับ 5 ดาว ในโครงการ ..

Details
อนุบาลหรรษา สืบสานวัฒนธรรม 4 ภาค

โรงเรียนโสมาภาจัดกิจกรรมอนุบาลหรรษา ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2558 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558..

Details