ข่าวสาร
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ : การเรียนเทควันโด ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ : การเรียนเทควันโด ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) โดยการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน ..

Details
คนเก่งโสมาภา 4 : ร่วมแสดงความสามารถในรายการชิงช้าสรวรรค์ประถมคอนเทสต์

คนเก่งโสมาภา 4 : วันที่ 3 พฤษภาคม 2557 นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนโสมาภาพัฒนา รามอินทรา กรุงเทพฯ หนึ่งในกลุ่มโรงเรียนโสมาภา ร่วมแสดงความสามารถในการเข้าร่วมการประกวดชิงช้าสรวรรค์ประถมคอนเทส..

Details
กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ : การเรียนว่ายน้ำ ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ : การเรียนว่ายน้ำ ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) โดยการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน ..

Details
กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ : การเรียนเสริมเย็นระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ : การเรียนเสริมเย็นระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) โดยการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน ..

Details
กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ : การเรียนเสริมเย็น ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ : การเรียนเสริมเย็น ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) โดยการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน..

Details