ข่าวสาร
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
พิธีมอบรางวัลผ่านรอบที่ 1 โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2557

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา รอง ผอ.อัญชลี คชจันทร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) รวม 4 ท่าน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ..

Details
นักเรียนปฐมวัยรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 57

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2557 ณ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2557

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2557 ณ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details
นักเรียนปฐมวัยร่วมจัดการแสดงในวันสุนทรภู่ครูกวีสี่แผ่นดิน ปีการศึกษา 2557

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ "สุนทรภู่ครูกวีสี่แผ่นดิน ปี 2557" ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลายหลาย..

Details
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูกวี สี่แผ่นดิน ปีการศึกษา 2557

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ "สุนทรภู่ครูกวีสี่แผ่นดิน ปี 2557" ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลายหลาย ..

Details