ข่าวสาร
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
การประชุมทำความเข้าใจโครงการนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ระยะที่ 2

วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2557 ผอ.อัจฉราวดี คำภานุช และ รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา ผู้บริหารโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ..

Details
ทำเนียบสภานักเรียน โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ปีการศึกษา 2557

ทำเนียบสภานักเรียน โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ปีการศึกษา 2557 : ประกอบไปด้วยประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน เลขานุการประธานนักเรียน..

Details
โรงเรียนร่วมจัดบูธนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียน Clean and Green ปี 2557

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ผอ.อัจฉราวดี คำภานุช และคณะครูนักเรียน โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ร่วมจัดบูธนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายในโรงเรียน Clean and Green ..

Details
โรงเรียนนำปัจจัย และอาหารแห้งทำบุญวัดศรีบุญเรือง เทอม1/2557

วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 รอง ผอ.อัญชลี คชจันทร และคุณครูสมศักดิ์ จันทร์เขียว เป็นตัวแทนโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) นำปัจจัยและอาหารแห้งทำบุญถวายให้กับวัดศรีบุญเรือง กรุงเทพฯ..

Details
โรงเรียนนำข้าวสาร - อาหารแห้ง ถวายสำนักสงฆ์แสงธรรมคีรี เทอม1/2557

วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 พระอาจารย์ไพบูลย์ ปภากโร และตัวแทนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) รวม 12 ท่าน นำข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายให้กับสำนักสงฆ์แสงธรรมคีรี..

Details