ข่าวสาร
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
การดำเนินงานแผนซ้อมป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปี 2557

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดการดำเนินงานแผนซ้อมป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน โดยฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน ประจำปี 2557 ..

Details
รณรงค์ลดใช้พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2557

วันที่ 5 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี ..

Details
พิธีไหว้ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2557

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details
รณรงค์งดสูบบุหรี่ และต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2557

เนื่องด้วยวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนโสมาภา (นวมนิทร์) จึงจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ และต่อต้านยาเสพติดขึ้น ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557..

Details
โรงพยาบาลพญาไทจัดบูธแนะนำวิธีดูแลสุขภาพในวันประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพญาไทจัดบูธแนะนำวิธีดูแลสุขภาพในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557..

Details