ข่าวสาร
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.5 Summer มีนาคม 2560 ไปทัศนศึกษา อพวช.

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ จัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน โดยการนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน Summer ..

Details
นักเรียนระดับอนุบาล Summer มีนาคม 2560 ไปทัศนศึกษา อพวช.

วันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ จัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน โดยการนำนักเรียนระดับปฐมวัยที่เรียน Summer เดือน มีนาคม 2560 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ..

Details
ผลสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ ที่สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา สามารถดูผลการสอบ O-NET ได้ที่..

Details
English Day Camp Summer มีนาคม 60 ทัศนศึกษา Dinosaur Planet

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นักเรียน English Day Camp Summer มีนาคม 2560 โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ ทัศนศึกษา Dinosaur Planet..

Details