ข่าวสาร
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 โรงเรียนโสมาภาจัดกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยเด็กๆ สนุกสนานในการจัดกิจกรรม ได้ฝึกการคิด การสังเกต ..

Details
กิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน

โรงเรียนโสมาภา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ระพีพัชร กุลทนันท์นิธิโชติ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559 และ ได้รับคัดเลือกจากการลงคะแนนเสียงจากเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ชาวโสมาภา ..

Details
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2559

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขศูนย์ 50 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ และบาดทะยัก ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 ณ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ห้อง 103 ..

Details
ค่ายพุทธบุตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2559

วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2559 โรงเรียนโสมาภา ได้มีการจัดการอบรมค่ายพุทธบุตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรร..

Details