ข่าวสาร
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
การ์ดรักการอ่านเสริมความรู้-หัวข้อ : พลังคิดสะกิดโลก ปีการศึกษา 2557

โครงการพลังคิดสะกิดโลกร่วมกับโครงการรักการอ่าน : จัดกิจกรรมให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) อ่านวิธีประหยัดไฟ ประหยัดน้ำ หรือวิธีร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม..

Details
บริษัท U Smile Photo ถ่ายภาพหมู่นักเรียนปฐมวัย-ประถมศึกษา ปี 2557

วันที่ 9 -20 มิถุนายน 2557 บริษัท U Smile Photo ถ่ายภาพหมู่นักเรียนปฐมวัย และประถมศึกษา เพื่อจัดทำทำเนียบนักเรียนและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน..

Details
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน-สิ่งแวดล้อม ปี7 โครงการ Energy Mind Award

วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2557 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 7 ..

Details
โรงพยาบาลนวมินทร์ให้บริการตรวจสุขภาพ นร.ปฐมวัยและประถม เทอม1/2557

วันที่ 17 -18 มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลนวมินทร์ มาให้บริการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ..

Details
โรงพยาบาลพญาไทมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เทอม1/2557

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กับคณะครู นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และท่านผู้ปกครอง..

Details