ข่าวสาร
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
คำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ท่านอาจารย์อัจฉราวดี คำภานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภา อ่านสาร วันเด็กแห่งชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เวลา 08.30 น. ณ หน้าเสาธง โรงเรียนโสมาภา..

Details
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ด.ญ.พิมพ์มาดา มณีวงค์ และด.ญ.ทิพย์ณัชท์ชา โกไศยกานนท์

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิมพ์มาดา มณีวงค์ และด.ญ.ทิพย์ณัชท์ชา โกไศยกานนท์ เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี..

Details
พ่อ-แม่ครูอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 กิจกรรมพ่อ-แม่ครูอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณห้องเรียน เวลา 09.30 - 10.20 น...

Details
พ่อ-แม่ครูอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 กิจกรรมพ่อ-แม่ครูอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณห้องเรียน เวลา 12.30 - 13.20 น...

Details
เรียนฐานโครงงาน พ่อแม่-ครูอาสา ระดับอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 -11.00 น. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ออกฐานกิจกรรมสนุกคิด สนุกทำเน้นการเรียนรู้แบบโครงงาน และ พ่อครูแม่ครูอาสา นักเรียนทุกห้องจะได้เรียนรู้ในทุกฐานกิจกรรม ..

Details