กิจกรรมปฐมวัย
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
กิจกรรมวันลอยกระทง (ระดับปฐมวัย) ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. โรงเรียนโสมาภา ได้จัดให้มีกิจกรรมประเพณีลอยกระทง (ระดับปฐมวัย) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านการเรียน..

Details
กิจกรรมอนุบาลเกมสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมอนุบาลเกมสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ โรงเรียนโสมาภา..

Details
กิจกรรมธรรมะเด็กดี ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นระหว่าง เดือนมิถุนายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนโสมาภา..

Details
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนการสอน ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้สถานที่จริง ..

Details
กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา..

Details