กิจกรรมปฐมวัย
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ฐานสนุกคิด สนุกทำ (อนุบาล 2) ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมสนุกคิด สนุกทำเน้นการเรียนรู้แบบโครงงาน และกิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 กิจกรรมจัดขึ้น เวลา 09.00 -11.00 น. ณ บริเวณ ห้องเรียน ของระดับชั้นอนุ..

Details
ฐานสนุกคิด สนุกทำ (ระดับชั้นอนุบาล 3) ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมสนุกคิด สนุกทำเน้นการเรียนรู้แบบโครงงาน และกิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 กิจกรรมจัดขึ้น เวลา 09.00 -11.00 น. ณ บริเวณ ห้องเรียน ของระดับชั้นอนุบา..

Details
วันต่อต้านยาเสพติด ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล เดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณ อาคารเรียนชั้นที่ 1 เวลา 08.30 – 09.30 น. โรงเรียนโสมาภา ..

Details
กิจกรรมลานกีฬา ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562

การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก ด้านสุขภาพและพลานามัยให้สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้าง..

Details
กิจกรรมยิ้มหวานฟันสวย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม ยิ้มหวานฟันสวย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 คุณครูจะให้เด็กๆ ได้แปรงฟันหลังรับประทาน อาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 11.30 – 12.00 น. และให้ความรู้กับเด็กๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง โดยยึดวุฒิภาวะ..

Details