กิจกรรมปฐมวัย
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
นักเรียนอนุบาล 2 ทัศนศึกษาบ้านครูธานี

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับความรู้มากที่สุดทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงสามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนและประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำ..

Details
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โลกแห่งการสื่อสาร ระดับปฐมวัย

กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โลกแห่งการสื่อสาร ระดับปฐมวัย จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 11.00 น. โดยมีท่านอาจารย์เบญญรัตน์ อภิชาตนานนท์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธ..

Details
การแข่งขันชักเย่อ รอบรองชนะเลิศ นักเรียนอนุบาล 3 ณ The walk Kaset-Nawamin

นักเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนโสมาภา เข้าร่วมการแข่งขันชักเย่อ รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ The walk Kaset-Nawamin ..

Details
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับปฐมวัย วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนโสมาภาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีและในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติให้กับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาลปีที่ ๓ ..

Details
โครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ 3

ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. โรงเรียนโสมาภาได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ..

Details