กิจกรรมปฐมวัย
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
บรรยากาศเปิดเทอม ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับปฐมวัย เป็นวันแรก..

Details
นักเรียน อ.2-อ.3 ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1

วันที่ 22 เมษายน 2559 นักเรียน อ.2-อ.3 โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ ..

Details
การเรียนการสอนเดือนมีนาคม (Summer Course) ระดับปฐมวัย

โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนเสริมทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้กับนักเรียนระดับชั้น อ.1- อ.3 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีการพัฒนาการทางด้านวิชาการเหมาะสมตามวัย โดยเริ่มเ..

Details