กิจกรรมปฐมวัย
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
กิจกรรมธรรมะเด็กดี ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นระหว่าง เดือนมิถุนายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนโสมาภา..

Details
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนการสอน ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้สถานที่จริง ..

Details
กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา..

Details
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนการสอน ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้สถานที่จริง ..

Details
ฐานสนุกคิด สนุกทำ (อนุบาล 1) ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมสนุกคิด สนุกทำเน้นการเรียนรู้แบบโครงงาน และกิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 กิจกรรมจัดขึ้น เวลา 09.00 -11.00 น. ณ บริเวณ สวนประดู่ ลานไทร..

Details