กิจกรรมปฐมวัย
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
โครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ 3

ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. โรงเรียนโสมาภาได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ..

Details
กิจกรรมพ่อแม่อาสา และวิทยากรชุมชน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมพ่อแม่อาสา และวิทยากรชุมชน ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น. โรงเรียนโสมาภา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 ..

Details
นักเรียนระดับปฐมวัยร่วมกิจกรรม พีเดียชัวร์ Watch Grow School Tour

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นักเรียนระดับปฐมวัย ร่วมกิจกรรม พีเดียชัวร์ Watch Grow School Tour ณ ห้องประชุมสมพศ์ โรงเรียนโสมาภา โดยมีวัตถุประสงค์ ..

Details
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 โรงเรียนโสมาภาจัดกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยเด็กๆ สนุกสนานในการจัดกิจกรรม ได้ฝึกการคิด การสังเกต ..

Details
กิจกรรมไหว้ครูระดับปฐมวัย 9 มิถุนายน 2559

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นักเรียนเตรียมอนุบาล- อนุบาล 3 ได้แสดงกตเวทิตาคุณต่อครูผู้สอน ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสมพงศ์โรงเรียนโสมาภา..

Details