ภาพกิจกรรมปฐมวัย
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ฐานเรียนรู้โครงงาน และกิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา อ.3 เทอม 1 / 2557

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา และฐานเรียนรู้โครงงาน ระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ..

Details
นักเรียนปฐมวัยรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 57

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2557 ณ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details
นักเรียนปฐมวัยร่วมจัดการแสดงในวันสุนทรภู่ครูกวีสี่แผ่นดิน ปีการศึกษา 2557

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ "สุนทรภู่ครูกวีสี่แผ่นดิน ปี 2557" ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลายหลาย..

Details
พิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2557

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ ..

Details
ปฐมวัยร่วมรณรงค์ลดใช้พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2557

วันที่ 5 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี ณ โรงเรียนโสมาภา(นวมินทร์) ..

Details