กิจกรรมปฐมวัย
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนโสมาภาจัดให้มีกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ เวทีส่งเสริม EQ..

Details
วันลอยกระทง 2559 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ ได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากเศษวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติ โดยมีนักเรียนระดับปฐมวัย และ ประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม..

Details
การเรียนการสอนเดือนตุลาคม (Summer Course) ระดับปฐมวัย

โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนเสริมทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้กับนักเรียนระดับชั้น อ.1- อ.3 ..

Details
กิจกรรมอนุบาลเกมสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2559

Millennial kids…STRONG โสมาภาอนุบาลเกมสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ โรงเรียนโสมาภา ..

Details
นักเรียนอนุบาล 2 ทัศนศึกษาบ้านครูธานี

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับความรู้มากที่สุดทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงสามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนและประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำ..

Details