กิจกรรมประถมศึกษา
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
พ่อ-แม่ครูอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 กิจกรรมพ่อ-แม่ครูอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณห้องเรียน เวลา 09.30 - 10.20 น...

Details
พ่อ-แม่ครูอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 กิจกรรมพ่อ-แม่ครูอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณห้องเรียน เวลา 09.30 - 10.20 น...

Details
พ่อ-แม่ครูอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 กิจกรรมพ่อ-แม่ครูอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณห้องเรียน เวลา 12.30 - 13.20 น...

Details
พ่อ-แม่ครูอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 กิจกรรมพ่อ-แม่ครูอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณห้องเรียน เวลา 13.30 - 14.20 น...

Details
การอบรมลูกเสือ - เนตรนารี ป.3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา จัดอบรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโสมาภา ในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 ..

Details