กิจกรรมประถมศึกษา
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
พ่อ-แม่ครูอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 กิจกรรมพ่อ-แม่ครูอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณห้องเรียน เวลา 12.30 - 13.20 น...

Details
พ่อ-แม่ครูอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 กิจกรรมพ่อ-แม่ครูอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณห้องเรียน เวลา 13.30 - 14.20 น...

Details
การอบรมลูกเสือ - เนตรนารี ป.3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา จัดอบรมลูกเสือ ? เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโสมาภา ในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 ..

Details
ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ป.6 ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนโสมาภา จัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือสวนนงนุช อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี..

Details
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกใน..

Details