กิจกรรมประถมศึกษา
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ป.6 ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนโสมาภา จัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือสวนนงนุช อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี..

Details
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกใน..

Details
ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา จัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโสมาภา ..

Details
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ป.5 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนโสมาภา..

Details
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.20 -11.10 โรงเรียนจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย หัวข้อ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ การส่งสิ่งของให้ผู้ใหญ่ขณะยืนและนั่ง ณ ห้องจริยะ 405 ..

Details