กิจกรรมประถมศึกษา
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ พิธีบูชาบุพการีและพิธีแสงเทียนแสงธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา..

Details
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น...

Details
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ เวลา 08.30 -15.30 น. ..

Details
กิจกรรมค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 24 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 โรงเรียนโสมาภาจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ ..

Details
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา บ้านครูธานี จ.ปทุมธานี 22 สิงหาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาบ้านครูธานี เรียนรู้วิธีชาวนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.ปทุมธานี เวลา 07.00-14.00 น...

Details