กิจกรรมประถมศึกษา
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา จัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโสมาภา ..

Details
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ป.5 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนโสมาภา..

Details
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.20 -11.10 โรงเรียนจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย หัวข้อ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ การส่งสิ่งของให้ผู้ใหญ่ขณะยืนและนั่ง ณ ห้องจริยะ 405 ..

Details
กิจกรรมวันลอยกระทง (ระดับประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับประถมศึกษา วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 ? 11.30 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ และลานไทร..

Details
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 34 ปี 2562

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ โรงเรียนโสมาภา..

Details