กิจกรรมประถมศึกษา
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40 -14.00 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์..

Details
กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา กำหนดการจัดกิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา และวิทยากรชุมชน เพื่อให้มีการเชื่อมโยง และ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชนเข้า..

Details
กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 – 14.00 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ และ ถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ วัดบางเตย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร..

Details
การแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 3 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แข่งขันตอบปัญหาทักษะทางคณิตศาสตร์..

Details
ค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 2562

กิจกรรมอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันเสาร์ที่ 6 และ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา..

Details