กิจกรรมประถมศึกษา
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา บ้านครูธานี จ.ปทุมธานี 22 สิงหาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาบ้านครูธานี เรียนรู้วิธีชาวนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.ปทุมธานี เวลา 07.00-14.00 น...

Details
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภาจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม เวลา 08.30 ? 15.00 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์..

Details
กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 ? 11.00 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา..

Details
กิจกรรม วันอาเซียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันอาเซียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.40 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสมพงศ์ ..

Details
แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และห้องประชุมสมพงศ์ เวลา 09.00 - 13.20 น...

Details