กิจกรรมประถมศึกษา
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
การแข่งขันอ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว ร้อยกรอง ทำนองเสนาะ ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนโสมาภาจัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว ร้อยกรอง ทำนองเสนาะ ปีการศึกษา 2562 เวลา 08.40 - 15.10 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์..

Details
กิจกรรมค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์..

Details
การแข่งขัน Lab ป.1-ป.6 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2562

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แข่งขันทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน Lap ทีมละ 3 คน ณ ห้องวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.40 - 14.20 น...

Details
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40 -14.00 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์..

Details
กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา กำหนดการจัดกิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา และวิทยากรชุมชน เพื่อให้มีการเชื่อมโยง และ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชนเข้า..

Details