กิจกรรม IEP
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สอบนอกตารางสอบ Intensive English Program

สอบนอกตารางสอบของนักเรียน Intensive English Program นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 และ 6/2..

Details
IEP Showtime 2017 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนโสมาภาได้มีการจัดกิจกรรมประเมินผล IEP Showtime ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสาร กล้าแสดงออก เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการแสดงออก..

Details
กิจกรรม Christmas Caroling (IEP)

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Caroling (IEP) ทั้งระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ณ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details
กิจกรรรม Somapa Spelling Bee Competition 2016

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรม Somapa Spelling Bee Competition 2016 ในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 Intensive English Program (IEP)..

Details
English Day Camp ระดับปฐมวัยเดือนตุลาคม

โรงเรียนจัดการเรียนการสอน English Day Camp Summer Course เดือน ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้..

Details