การอบรม/ดูงาน/ประชุมครู
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครูสู่มืออาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2557

วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2557 โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครูสู่มืออาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details
ชมรมจิตอาสาพัฒนาบางเขนรับการอบรมเรื่องงานประดิษฐ์จากขวดน้ำ ปี 2557

วันที่ 4 ตุลาคม 2557 เจ้าหน้าที่จากชมรมจิตอาสาพัฒนาบางเขน จำนวน 4 ท่าน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประดิษฐ์ขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ให้เป็นของใช้รูปแบบต่างๆ ..

Details
ผู้บริหารและคณะครูดูงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเขตบางเขน ปี 2557

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ร่วมทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเขตบางเขน โดยเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ได้แก่..

Details
คณะครูเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง การสร้างความเป็นพลเมือง ปี 2557

วันที่ 20 กันยายน 2557 รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา และตัวแทนคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) รวม 6 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การสร้างความเป็นพลเมือง" ..

Details
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 R โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วันที่ 2 กันยายน 2557 โรงเรียนจัดการอบรมคณะครู ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการขยะหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยยึดหลัก 3R" ..

Details