การอบรม/ดูงาน/ประชุมผู้ปกครอง
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
พิธีสดุดีครูดี-พนักงานเด่น ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 3 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนจัดพิธีสดุดีครูดี-พนักงานเด่น ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details
การประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนโสมาภาจัดประชุมผู้ปกครองกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้..

Details
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอัจฉริยภาพ

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 โรงเรียนโสมาภาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก กิจกรรมอัจฉริยภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้..

Details
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ป.1- ป.6 วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2559

วันที่ 28- 29 พฤาภาคม 2559 โรงเรียนโสมาภาจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การรับบริการในงานต่างๆ และเชิญพบครูประจำชั้นของบุตรหลาน เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิด..

Details
ประชุมครูและบุคลากร รับทราบนโยบายของผู้บริหาร ปีการศึกษา 2559

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนโสมาภาได้มีการประชุมครู บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหาร โรงเรียนโสมาภา ปีการศึกษา 2559 โดยมีท่านอาจารย์มยุรพงศ์ พรหมสิทธิ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนโสมาภา ..

Details