การอบรม/ดูงาน/ประชุมครู
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
โรงเรียนประภาสวิทยา ดูงานโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ

โรงเรียนโสมาภาตอนรับคณะครูที่มาศึกษาดูงานแนะนำกิจกรรมโครงงานที่เกี่ยวข้องการ..

Details
ดูงานนิทรรศการ ณ โรงเรียนสายอักษร

วันที่ 23 ม.ค. 58 คณะครูโรงเรียนโสมาภาได้ไปศึกษาดูงานนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 57 ณ โรงเรียนสายอักษร รามอินทรา..

Details
ค่ายสัมมนาวิชาการเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่21 เทอม2/2557

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) รวม 15 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาค่ายวิชาการผู้บริหารและครู ภาคเรียนที่ 2/2557 ..

Details
ผู้บริหารร่วมประชุมเรื่องแบบประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ปี 2557

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) รวม 4 ท่าน เข้าร่วมการประชุม "รับฟังคำชี้แจงแบบประเมินผลการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน"..

Details
คณะครูร่วมการสัมมนาเรื่อง เส้นทางสู่สุขภาพดีในโรงเรียน ปี 2557

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ผอ.อัจฉราวดี คำภานุช รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา และคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) รวม 10 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ "เส้นทางสู่สุขภาพดีในโรงเรียน" ..

Details