การอบรม/ดูงาน/ประชุมครู
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
คณะครูเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง การสร้างความเป็นพลเมือง ปี 2557

วันที่ 20 กันยายน 2557 รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา และตัวแทนคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) รวม 6 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การสร้างความเป็นพลเมือง" ..

Details
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 R โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วันที่ 2 กันยายน 2557 โรงเรียนจัดการอบรมคณะครู ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการขยะหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยยึดหลัก 3R" ..

Details
ครูสัมมนารีไซเคิลกล่อง ปกป้องโลก ลดการทิ้ง ปรับพฤติกรรมการใช้ ปี 2557

วันที่ 3 กันยายน 2557 รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา รอง ผอ.อัญชลี คชจันทร คุณครูสายฝน อินทโชติ และคุณครูสมบัตร โพธิ์ธรรม ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details
การอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายเรื่องกฎหมายละเมิด ปี 2557

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ผอ.อัจฉราวดี คำภานุช รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา และคุณครูสมใจ บินกามิด โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมาย..

Details
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Energy Mind Award 2014

วันที่ 2 สิงหาคม 2557 รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา รอง ผอ.อัญชลี คชจันทร คุณครูนิตยา แสงสุวรรณ์ และคุณครูสุรีย์ญา เนื่องชมภู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ..

Details