การอบรม/ดูงาน/ประชุมครู
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
การอบรมครูเรื่องการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ปี 2557

วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2557 คุณครูนฤภัทร เทียมรอด คุณครูวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส..

Details
การประชุมทำความเข้าใจโครงการนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ระยะที่ 2

วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2557 ผอ.อัจฉราวดี คำภานุช และ รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา ผู้บริหารโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ..

Details
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ปี 2557

วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) รวม 4 ท่าน เข้าร่วมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2557..

Details
ภาพหมู่คณะผู้บริหาร-คณะครู และบุคลากรหมวด/ฝ่ายต่างๆ ปีการศึกษา 2557

ภาพหมู่คณะผู้บริหาร-คณะครู และบุคลากรหมวด/ฝ่ายต่างๆ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ปีการศึกษา 2557..

Details
คณะครูและแขกผู้มีเกียรติมอบกระเช้าแสดงความยินดีงานวันเกิดโรงเรียน ปี 2557

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนโสมาภา และคณะแขกผู้มีเกียรติร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีให้กับคณะผู้บริหาร ในงานวันคล้ายวันเกิดโรงเรียน..

Details