การอบรม/ดูงาน/ประชุมผู้ปกครอง
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ครู-บุคลากรทัศนศึกษาดูงาน

ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2561 ณ ฟาวน์เทนทรี ( Fountain Trce Resort ) จังหวัดนครราชสีมา ..

Details
อบรม STEM

วั10 – 12 , 19 ตุลาคม 2560 การอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู..

Details
ประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาลเพื่อรับทราบนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนโสมาภา จัดการประชุมผู้ปกครองระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 เพื่อรับทราบนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ..

Details
เรียนเชิญท่านผู้ปกครองประชุมรับทราบนโยบายการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560

เรียนเชิญท่านผู้ปกครองประชุมรับทราบนโยบายการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา ..

Details
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน

วันที่ 22 เมษายน 2560 โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ จัดอบรมครู โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน เรื่องการวัดผลประเมินผล..

Details