การอบรม/ดูงาน/ประชุมผู้ปกครอง
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
การประชุมสัมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

การประชุมสัมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ที่กำหนด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค..

Details
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล3 เตรียมลูกสู่ ป.1

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนโสมาภา ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล3 เพื่อเตรียมลูกสู่ ป.1 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ เวลา 09.00 - 11.45 น. ..

Details
อบรมครู โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน

วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2559 โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ ได้มีการจัดการอบรมครูโครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ..

Details
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ ร่วมกิจกรรมวันเกิดโรงเรียนโสมาภาพัฒนา

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ ร่วมกิจกรรมวันเกิดโรงเรียนโสมาภาพัฒนา และ วันบูชาผู้ก่อตั้ง ในวันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมไผ่ทอง โรงเรียนโสมาภาพัฒนา..

Details
ประชุมผู้ปกครอง ป.5 -ป.6 เตรียมศึกษาต่อ ม.1

ในวันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2559 โรงเรียนโสมาภา ได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 - 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยมีท่านอาจารย์วิภา เกตุเทพา ..

Details