การอบรม/ดูงาน/ประชุมครู
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ครูสัมมนารีไซเคิลกล่อง ปกป้องโลก ลดการทิ้ง ปรับพฤติกรรมการใช้ ปี 2557

วันที่ 3 กันยายน 2557 รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา รอง ผอ.อัญชลี คชจันทร คุณครูสายฝน อินทโชติ และคุณครูสมบัตร โพธิ์ธรรม ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details
การอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายเรื่องกฎหมายละเมิด ปี 2557

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ผอ.อัจฉราวดี คำภานุช รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา และคุณครูสมใจ บินกามิด โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมาย..

Details
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Energy Mind Award 2014

วันที่ 2 สิงหาคม 2557 รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา รอง ผอ.อัญชลี คชจันทร คุณครูนิตยา แสงสุวรรณ์ และคุณครูสุรีย์ญา เนื่องชมภู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ..

Details
การอบรมครูเรื่องการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ปี 2557

วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2557 คุณครูนฤภัทร เทียมรอด คุณครูวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส..

Details
การประชุมทำความเข้าใจโครงการนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ระยะที่ 2

วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2557 ผอ.อัจฉราวดี คำภานุช และ รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา ผู้บริหารโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ..

Details