การอบรม/ดูงาน/ประชุมผู้ปกครอง
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน

วันที่ 22 เมษายน 2560 โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ จัดอบรมครู โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน เรื่องการวัดผลประเมินผล..

Details
ประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล (รับผลการเรียน)

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 โรงเรียนโสมาภา จัดประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล พร้อมรับผลการเรียน โดยจัดการประชุมเป็น 2 รอบ ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล 2 ประชุมเวลา 09.00-11.00 น . ส่วน..

Details
การประชุมสัมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

การประชุมสัมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ที่กำหนด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค..

Details
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล3 เตรียมลูกสู่ ป.1

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนโสมาภา ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล3 เพื่อเตรียมลูกสู่ ป.1 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ เวลา 09.00 - 11.45 น. ..

Details
อบรมครู โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน

วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2559 โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ ได้มีการจัดการอบรมครูโครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ..

Details