การอบรม/ดูงาน/ประชุมครู
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ภาพหมู่คณะผู้บริหาร-คณะครู และบุคลากรหมวด/ฝ่ายต่างๆ ปีการศึกษา 2557

ภาพหมู่คณะผู้บริหาร-คณะครู และบุคลากรหมวด/ฝ่ายต่างๆ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ปีการศึกษา 2557..

Details
คณะครูและแขกผู้มีเกียรติมอบกระเช้าแสดงความยินดีงานวันเกิดโรงเรียน ปี 2557

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนโสมาภา และคณะแขกผู้มีเกียรติร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีให้กับคณะผู้บริหาร ในงานวันคล้ายวันเกิดโรงเรียน..

Details
พิธีสดุดีครูดี-พนักงานเด่น ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2556

วันที่ 14 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนจัดพิธีสดุดีครูดี-พนักงานเด่น ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details
การลงคะแนนคัดเลือกครูดี - พนักงานเด่น ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมการลงคะแนนคัดเลือกครูดี - พนักงานเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details
คณะครูทัศนศึกษาดูงาน ณ จ.นครสวรรค์ และ จ.พิษณุโลก ประจำปี 2556

วันที่ 17 - 19 มกราคม 2557 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.นครสวรรค์ - แวะสักการะพระพุทธชินราช (วัดใหญ่) ..

Details