การอบรม/ดูงาน/ประชุมครู
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ค่ายสัมมนาวิชาการเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่21 เทอม2/2557

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) รวม 15 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาค่ายวิชาการผู้บริหารและครู ภาคเรียนที่ 2/2557 ..

Details
ผู้บริหารร่วมประชุมเรื่องแบบประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ปี 2557

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) รวม 4 ท่าน เข้าร่วมการประชุม "รับฟังคำชี้แจงแบบประเมินผลการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน"..

Details
คณะครูร่วมการสัมมนาเรื่อง เส้นทางสู่สุขภาพดีในโรงเรียน ปี 2557

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ผอ.อัจฉราวดี คำภานุช รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา และคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) รวม 10 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ "เส้นทางสู่สุขภาพดีในโรงเรียน" ..

Details
โรงเรียนจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมอำนวยการ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์)..

Details
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ - สามัญรุ่นใหญ่ (A.T.C.) ปี 2557

วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2557 คณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) รวม 8 ท่าน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่น 8-9 ..

Details