การอบรม/ดูงาน/ประชุมครู
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
คณะครูทัศนศึกษาดูงาน ณ จ.นครสวรรค์ และ จ.พิษณุโลก ประจำปี 2556

วันที่ 17 - 19 มกราคม 2557 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.นครสวรรค์ - แวะสักการะพระพุทธชินราช (วัดใหญ่) ..

Details
การประชุมครูเพื่อขยายผลนิทรรศการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 การประชุมครูเพื่อขยายผลนิทรรศการ "โรงเรียนปลอดขยะ Somapa Zero Waste School" ปี 2557 ..

Details
ผอ. และคณะครูร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอาจารย์ศิริพร ปี 2557

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ผอ.อัจฉราวดี คำภานุช รอง ผอ.วิไลพรรณ บุญสมพงษ์ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) รวม 8 ท่าน ได้นำพวงมาลัยและของขวัญอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอาจารย์ศิริพร โสมาภา..

Details
ค่ายครูอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการ Energy Mind Award ปี 2557

วันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2557 คุณครูสุรีย์ญา เนื่องชมภู และคุณครูนิตยา แสงสุวรรณ์ เข้าร่วมค่ายครูอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการEnergy Mind Award ปี 2557..

Details
คณะครูดูงานเดอะมอลล์พฤกษาสยาม (Siam Botanical Show) ครั้งที่15

วันที่ 8 มิถุนายน 2557 รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชามา รอง ผอ.อัญชลี คชจันทร และคุณครูสุทธิศักดิ์ ร่วมดูงาน "พฤกษาสยาม ครั้งที่15" (Siam Botanical Show) ..

Details