การอบรม/ดูงาน/ประชุมครู
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ค่ายครูอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการ Energy Mind Award ปี 2557

วันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2557 คุณครูสุรีย์ญา เนื่องชมภู และคุณครูนิตยา แสงสุวรรณ์ เข้าร่วมค่ายครูอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการEnergy Mind Award ปี 2557..

Details
คณะครูดูงานเดอะมอลล์พฤกษาสยาม (Siam Botanical Show) ครั้งที่15

วันที่ 8 มิถุนายน 2557 รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชามา รอง ผอ.อัญชลี คชจันทร และคุณครูสุทธิศักดิ์ ร่วมดูงาน "พฤกษาสยาม ครั้งที่15" (Siam Botanical Show) ..

Details
สัมมนาแนวทางพิชิตสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน พร้อมขยายผลสู่ครูในโรงเรียน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 รอง ผอ.วิไลพรรณ บุญสมพงษ์ รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา และคุณครูสุรีย์ญา เนื่องชมภู ร่วมการสัมมนา "แนวทางพิชิตสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน" ..

Details
การสัมมนาวิชาการ -การจัดการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 เทอม1 ปี 57

วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2557 ผอ.อัจฉราวดี คำภานุช และคณะครูระดับปฐมวัยโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) เข้าร่วมการสัมมนาค่ายวิชาการ โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ..

Details
การอบรมครูปฐมวัยเรื่อง การพัฒนาโครงงานสู่การอ่าน-การเขียนของนักเรียน

วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2557 ครูระดับปฐมวัยเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาโครงงานสู่การอ่าน-การเขียน" โดยมีท่านอาจารย์ณัฐกานต์ ต่อเจริญ..

Details