การอบรม/ดูงาน/ประชุมผู้ปกครอง
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
19 พ.ค. 58 อบรมเทรนนิ่ง TI ให้ครูต่างชาติและครูไทย

19 พ.ค. 58 อบรมเทรนนิ่ง TI ให้ครูต่างชาติและครูไทย..

Details
การประชุมผู้ปกครองระดับชั้น 1- 6 ในวันที่ 23 - 24 พ.ค. 58

การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558..

Details
เรียนเชิญผู้ปกครองร่วมประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และรับผลการเรียน

เรียนเชิญร่วมประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/57 และประชาสัมพันธ์ตารางกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2558 ..

Details
โรงเรียนประภาสวิทยา ดูงานโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ

โรงเรียนโสมาภาตอนรับคณะครูที่มาศึกษาดูงานแนะนำกิจกรรมโครงงานที่เกี่ยวข้องการ..

Details