การอบรม/ดูงาน/ประชุมครู
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
การประชุมครูเพื่อขยายผลนิทรรศการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 การประชุมครูเพื่อขยายผลนิทรรศการ "โรงเรียนปลอดขยะ Somapa Zero Waste School" ปี 2557 ..

Details
ผอ. และคณะครูร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอาจารย์ศิริพร ปี 2557

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ผอ.อัจฉราวดี คำภานุช รอง ผอ.วิไลพรรณ บุญสมพงษ์ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) รวม 8 ท่าน ได้นำพวงมาลัยและของขวัญอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอาจารย์ศิริพร โสมาภา..

Details
ค่ายครูอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการ Energy Mind Award ปี 2557

วันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2557 คุณครูสุรีย์ญา เนื่องชมภู และคุณครูนิตยา แสงสุวรรณ์ เข้าร่วมค่ายครูอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการEnergy Mind Award ปี 2557..

Details
คณะครูดูงานเดอะมอลล์พฤกษาสยาม (Siam Botanical Show) ครั้งที่15

วันที่ 8 มิถุนายน 2557 รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชามา รอง ผอ.อัญชลี คชจันทร และคุณครูสุทธิศักดิ์ ร่วมดูงาน "พฤกษาสยาม ครั้งที่15" (Siam Botanical Show) ..

Details
สัมมนาแนวทางพิชิตสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน พร้อมขยายผลสู่ครูในโรงเรียน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 รอง ผอ.วิไลพรรณ บุญสมพงษ์ รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา และคุณครูสุรีย์ญา เนื่องชมภู ร่วมการสัมมนา "แนวทางพิชิตสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน" ..

Details