การอบรม/ดูงาน/ประชุมครู
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
การสัมมนาเรื่องการสุขาภิบาลในอาคารสาธารณะตามหลัก Clean and Green

วันที่ 7 มีนาคม 2557 รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา และ รอง ผอ.อัญชลี คชจันทร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง "การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะตามหลัก Clean and Green" ..

Details
การอบรมครูเรื่อง สร้างสรรค์ปัญญาเด็กปฐมวัยด้วยการใช้หนังสือเป็นสื่อ ปี 2556

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คุณครูอติพร คำวงษา และคุณครูสายฝน ทรงศรี คุณครูปฐมวัย โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างสรรค์ปัญญาเด็กปฐมวัย ด้วยการใช้หนังสือเป็นสื่อ” ..

Details
คณะครูดูงานนิทรรศการโรงเรียนสายอักษร ปีการศึกษา 2556

วันที่ 24 มกราคม 2557 คณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ร่วมดูงานนิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนสายอักษร รามอินทรา กรุงเทพฯ ..

Details
ผู้บริหารและคณะครูร่วมดูงานนิทรรศการวิชาการโสมาภา 3 ครั้งที่ 21

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ร่วมดูงานนิทรรศการวิชาการ ครั้งที่ 21 ณ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง กรุงเทพฯ..

Details
คณะครูร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ และพิธีบูชาครูเนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี2557

เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติ ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนาถ พิธีบูชาครู พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์..

Details