การอบรม/ดูงาน/ประชุมครู
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
คณะครูร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ และพิธีบูชาครูเนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี2557

เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติ ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนาถ พิธีบูชาครู พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์..

Details
การประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ประจำปี 2556

วันที่ 12 มกราคม 2557 คณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์ จำกัด..

Details
คณะครู-พนักงานร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จากผู้บริหาร ปี 2557

วันที่ 27 ธันวาคม 2556 คณะครู-พนักงานร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จากผู้บริหาร ปี 2557 พร้อมรับของที่ระลึกและของขวัญปีใหม่ ..

Details
ครูปฐมวัยร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษา ปีงบประมาณ 2557/1

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 คุณครูภาณุลักษณ์ สายทอง คุณครูปาริฉัตร ตุ้มแสง และคุณครูชาลิณี บัวสกุล คุณครูระดับปฐมวัยโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ..

Details
การอบรมครูเรื่อง : การพัฒนาการพูดอย่างสร้างสรรค์ฯ ปี 2556

วันที่ 12 ตุลาคม 2556 รอง ผอ.อัญชลี คชจันทร คุณครูมานพ ดุลย์สุข คุณครูประมวล พุ่มแสง และคุณครูชัชฎาพรรณ กิจถาวร คุณครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) รวม 4 ท่าน เข้าัรับการอบรมครู..

Details