การอบรม/ดูงาน/ประชุมครู
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
การอบรมค่ายธรรมะครู เรื่อง ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ ปี 2557

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 คณะครูกลุ่มโรงเรียนโสมาภาทั้ง 3 โรงเรียน เข้ารับการอบรมค่ายธรรมะครู ประจำปี 2557 เรื่อง "ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ" ณ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ..

Details
ผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นเกียรติในงานมงคลสมรสคุณครูนัติยา ปี 2557

วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ร่วมเป็นเกียรติในงานมงคลสมรสของคุณครูนัติยา สุระนันท์ ..

Details
กระทรวงศึกษาธิการจัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ผอ.อัจฉราวดี คำภานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ..

Details
การอบรมครูเรื่อง เทคนิคการสอนในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556

วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนจัดการอบรมครูเรื่อง "เทคนิคการสอนในชั้นเรียน" ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details
การรายงานผลการทำงานของครูหมวด/ฝ่ายต่างๆ ปีการศึกษา 2556

วันที่ 30 เมษายน และ 2 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนจัดการรายงานผลการทำงานของครูหมวด/ฝ่ายต่างๆ ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสมพงศ์..

Details