การอบรม/ดูงาน/ประชุมครู
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ผู้บริหาร และคณะครูร่วมอวยพรวันเกิดท่าน อ.สมพจน์ โสมาภา ปี 2556

วันที่ 5 เมษายน 2556 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอาจาย์สมพจน์ โสมาภา ซึ่งท่านเป็นผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนโสมาภา ..

Details
การอบรมครู : เทคนิคการสอนเด็กปฐมวัยให้มีอัจฉริยะภาพ และความสุข

วันที่ 14 กันยายน 2556 รอง ผอ.น้ำฝน เวชกามา และคุณครูนิตยา แสงสุวรรณ์ เข้าร่วมการอบรมอบรม เรื่อง "เทคนิคการสอนเด็กปฐมวัยให้มีอัจฉริยะภาพ และความสุข" ..

Details
การอบรมพัฒนาวิชาชีพครูเรื่อง การทำแผนพัฒนาการศึกษา ปี 57- ปี 59

วันที่ 8 กันยายน 2556 โรงเรียนจัดการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2557-2559 ..

Details
การอบรมครูหลักสูตรภาษาอังกฤษ P.E.P.รุ่นที่ 4 กับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ปี 2556

วันที่ 3 สิงหาคม 2556 คุณครูเพชรลดา เฟื่องแก้ว และคุณครูปฐินญา เยรัมย์ คุณครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) เข้ารับการอบรม "ภาษาอังกฤษหลักสูตร P.E.P. รุ่นที่4" ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ..

Details
การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ฯ ปี 2556

วันที่ 18 สิงหาคม 2556 ผอ.อัจฉราวดี คำภานุช รอง ผอ.น้ำฝน เวชกามา คุณครูดุษดี มุ่งดี และคุณครูนิตยา แสงสุวรรณ์ เข้าร่วมการอบรมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ..

Details