การอบรม/ดูงาน/ประชุมครู
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
คณะครูร่วมดูงานการเข้ารับการตรวจคุณภาพการศึกษาโรงเรียนโสมาภา 4

วันที่ 28 - 29 เมษายน 2557 ผอ.อัจฉราวดี รอง ผอ.วิไลพรรณ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) เข้าร่วมดูงานการประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา (โส4) ..

Details
การขยายผลการอบรมดูงานกับหน่วยงานภายนอกของครู ปีการศึกษา 2556

วันที่ 8 เมษายน 2557 โรงเรียนจัดการขยายผลการอบรมดูงานกับหน่วยงานภายนอกของครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูสู่การเรียนรู้ของนักเรียน ปี 57

วันที่ 1 เมษายน 2557 และ 8 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พัฒนาคุณภาพการสอนของครูสู่การเรียนรู้ของนักเรียน" โดยมีท่านอาจารย์เบญญรัตน์ อภิชาตนานนท์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ..

Details
ผู้บริหารและคณะครูร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2557

วันที่ 10 เมษายน 2557 ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทย..

Details
การสัมมนาเรื่องการสุขาภิบาลในอาคารสาธารณะตามหลัก Clean and Green

วันที่ 7 มีนาคม 2557 รอง ผอ.น้ำอ้อย เวชกามา และ รอง ผอ.อัญชลี คชจันทร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง "การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะตามหลัก Clean and Green" ..

Details