กิจกรรมทำบุญ&จิตอาสา
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้น ป.3

วันที่ 7 มิ.ย. 58 โรงเรียนโสมาภาได้จัดโครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ?กิจกรรมค่ายพุทธบุตร? ระดับชั้น ป.3..

Details
การติว และสอบธรรมะศึกษา ครู-นักเรียน ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2557

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ร่วมกับสนามหลวงแผนกธรรมได้จัดการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปี 2557 ..

Details
โรงเรียนร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีบุญเรือง ประจำปี 2557

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 รอง ผอ.อัญชลี คชจันทร และคุณครูปราณี ทับหิรัญ เป็นตัวแทนโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีบุญเรือง จ.กรุงเทพฯ ..

Details
โรงเรียนร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์แสงธรรมคีรี จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 รอง ผอ.อัญชลี คชจันทร และคุณครูปราณี ทับหิรัญ เป็นตัวแทนโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์แสงธรรมคีรี จ.ฉะเชิงเทรา..

Details
โรงเรียนร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์วัดสันติศิลาราม จ.สกลนคร

วันที่ 20 ตุลาคม 2557 โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์วัดสันติศิลาราม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร..

Details