คนเก่งโสมาภา&รางวัลที่ภูมิใจ
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ (ภายนอก)

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนรับรางวัลการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ (การแข่งขันภายนอก) มีคุณครูวิไลพรรณ บุญสมพงศ์ รองผู้อำนวย..

Details
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนากานต์ ฤทธิ์เนติกุล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเด็กหญิงคณัสวรรณ อุดมรัตนโกศล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ..

Details
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา เด็กหญิงปาณกวิน ธันธรา ป.6/1 คะแนนสอบสูงสุด อันดับที่ 1 PRE ม.1

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปาณกวิน ธันธรา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เป็นผู้มีผลคะแนนสอบสูงสุด อันดับที่ 1 ในการทดลองสอบโครงการลับสมองประลองฝีมือ (Brush Up Your Brain) ..

Details
ตัวแทนนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา รับเกียรติบัตร กิจกรรม 5ส.

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษา รับเกียรติบัตร กิจกรรม 5ส. ณ หน้าห้องธนาคารความดีอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 08.50 - 09.00 น...

Details
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ด.ญ.พิมพ์มาดา มณีวงค์ และด.ญ.ทิพย์ณัชท์ชา โกไศยกานนท์

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิมพ์มาดา มณีวงค์ และด.ญ.ทิพย์ณัชท์ชา โกไศยกานนท์ เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี..

Details