ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
การ์ดรักการอ่านเสริมความรู้-หัวข้อ : พลังคิดสะกิดโลก ปีการศึกษา 2557

โครงการพลังคิดสะกิดโลกร่วมกับโครงการรักการอ่าน : จัดกิจกรรมให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) อ่านวิธีประหยัดไฟ ประหยัดน้ำ หรือวิธีร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม..

Details
Somapa Save World : บอร์ดความรู้รักษ์โลก ปีการศึกษา 2557

Somapa Save World : รักษ์โลก - รักษ์พลังงาน - รักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) จัดบอร์ดความรู้รักษ์โลก ปีการศึกษา 2557 ..

Details
บรรยากาศนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าห้องสมุด ปีการศึกษา 2556

บรรยากาศนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าห้องสมุดโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ปีการศึกษา 2556 ..

Details
การมอบรางวัลการเข้าห้องสมุดมากที่สุด ปีการศึกษา 2556

ห้องสมุดมอบรางวัลการเข้าห้องสมุดมากที่สุดให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details
ห้องสมุดโรงเรียนมอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์ ปีการศึกษา 2556

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ผอ.อัจฉราวดี คำภานุช มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 33 คน ..

Details