ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
เด็กๆท่องศัพท์ภาษาอังกฤษเช้า ภาคเรียนที่ 1/2562

ทุกๆเช้านักเรียนโรงเรียนโสมาภาจะสนุกกับการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษมากๆ โดยจะมีคุณครูชาวต่างชาติสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาคอยให้คำแนะนำกับเด็ก ๆ..

Details
กิจกรรม Library On Tour

โรงเรียนโสมาภาได้จัดกิจกรรม Library On Tour ขึ้นระหว่าง เดือน มิถุนายน 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน..

Details
ห้องสมุดโรงเรียนโสมาภา

"ห้องสมุดมีชีวิต" (Living Library) หมายถึง ห้องสมุดที่มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ..

Details
แหล่งเรียนรู้ : ห้องสมุดร่วมจัดฐานการเรียนรู้ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ห้องสมุดร่วมจัดฐานการเรียนรู้ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details
แหล่งเรียนรู้ : ห้องสมุดร่วมจัดฐานการเรียนรู้ ในกิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ห้องสมุดร่วมจัดฐานการเรียนรู้ในกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ..

Details