ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ห้องสมุดโรงเรียนมอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์ ปีการศึกษา 2556

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ผอ.อัจฉราวดี คำภานุช มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 33 คน ..

Details
ห้องสมุดเข้าร่วมโครงการ 130 ปี 130 โรงเรียน Stamp@School ปี 2556

ไปรษณีย์ไทยเปิดโครงการ “130 ปี 130 โรงเรียน” มอบสื่อเรียนรู้แนวใหม่ Stamp@School ฟรีให้แก่สถานศึกษาระดับประถม และมัธยม 130 แห่งทุกจังหวัดทั่วประเทศ ..

Details
แหล่งเรียนรู้ : บอร์ดความรู้อาเซียนเนื่องในวันก่อตั้งอาเซียน 8 ส.ค.53 ปี 2556

วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 ห้องสมุดโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ได้จัดบอร์ดความรู้ และจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับอาเซียน เนื่องในวันก่อตั้งอาเซียน..

Details
แหล่งเรียนรู้ : กิจกรรมตอบคำถามจากบอร์ดความรู้วันภาษาไทย ปี 2556

วันที่ 15 - 29 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมตอบคำถามจากบอร์ดความรู้วันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ..

Details
โสมาภารักษ์โลก : บอร์ด และป้ายความรู้สร้างจิตสำนึกรักษ์โลก ปี 2556

โสมาภารักษ์โลกลดโลกร้อน : บอร์ด และป้ายความรู้สร้างจิตสำนึกรักษ์โลก โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) จัดบอร์ด และป้ายความรู้อย่างหลากหลาย เพื่อสร้างนิสัย และจิตสำนึกในการรักษ์โลกให้กับนักเรียน ..

Details