ข่าวโสมาภา/สาระน่ารู้
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี , ชั้นโท , ชั้นเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โรงเรียนโรงเรียนโสมาภาและทางสนามหลวงแผนกธรรมได้กำหนดการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก..

Details
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในกิจกรรมวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 10.30 น. โรงเรียนโสมาภา จัดให้มีกิจกรรมพิธีราชสดุดี ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ..

Details
พิธีมอบตัวนักเรียนค่ายพัฒนาวิชาการ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

พิธีมอบตัวนักเรียน กิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 – 20.00 น. ณ ห้อง 202 โรงเรียนโสมาภา..

Details
สอบ (TEDET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้จัด โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ..

Details
Pre-Test ป.2 และ ป.6 วิชาภาษาไทย ,วิชาคณิตศาสตร์ ,วิชาวิทยาศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี 2 Pre-Test วิชาภาษาไทย ,วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 08.40-10.20 น...

Details