การประเมินคุณภาพการศึกษา
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
วันที่ 27 ม.ค.58 โรงเรียนโสมาภารับการตรวจประเมิน Grading Questionnaire

โรงเรียนโสมาภาได้เข้าร่วมการประกวดโครงการ Energy Mind Award ..

Details
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา รอบ 3 จาก สมศ. ระดับดีมาก (พ.ศ.2554-2558)

โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ. ในระดับคุณภาพดีมาก ..

Details
© Somapa School . All rights reserved. โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) 50/141-142 หมู่ 5 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2734-8865 โทรสาร 0-2377-7232 E-mail:somapanawamin@gmail.com Design by Webnetready.com