กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
กลุ่มอัจฉริยภาพ นักเรียนระดับชั้น ป.3 – ป.6 ภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนโสมาภาจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มอัจฉริยภาพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ซึ่งได้ดำเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562..

Details
กิจกรรมพัฒนาทักษพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562

การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน ในและนอกหลักสูตร เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน..

Details
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภาได้มีการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 10.10 น. ณ ลานอเนกประสงค์..

Details
ลูกเสือ – เนตรนารี ป.4-ป.6 เปิดกองฝึกระเบียบแถว

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ลูกเสือ – เนตรนารี ป.4,ป.5และ ป.6 ฝึกทบทวนการเดินสวนสนาม และระเบียบแถว เวลา 10.30 - 12.20 น. ณ สนามอเนกประสงค์ สวนประดู่ และห้องประชุมสมพงศ์..

Details
เตรียมความพร้อมเดือนเมษายน 2562 ระดับประถมศึกษา

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเรียนเตรียมความพร้อมเดือนเมษายน ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ..

Details