กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
กิจกรรมแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนโสมาภาจัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 08.40 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา..

Details
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) ภาคเรียนที่ 1/2562

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน..

Details
ไมโลมาจัดกิจกรรมศุกร์หรรษา วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ไมโลเครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์ จัดกิจกรรมสนุกๆ โดยการเปิดสอนคลินิกฟุตบอล ให้กับพี่ๆประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสมพงศ์ ..

Details
ลูกเสือ ? เนตรนารี เปิดกอง ตรวจเครื่องแต่งกาย

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ลูกเสือ ? เนตรนารี ป.2- ป.6 ตรวจเครื่องแต่งกาย ระเบียบแถว และการนันทนาการ เวลา 10.30 - 12.20 น. ณ สนามอเนกประสงค์..

Details
กลุ่มอัจฉริยภาพ นักเรียนระดับชั้น ป.3 ? ป.6 ภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนโสมาภาจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มอัจฉริยภาพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ? 6 ซึ่งได้ดำเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562..

Details