กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
บรรยากาศการเรียนการสอน ของคอร์สตุลาคม 61

กิจกรรมเรียนเดือนตุลาพาสนุก โรงเรียนโสมาภา บรรยากาศการเรียนการสอน ของคอร์สตุลาคม ระดับปฐมวัย และระดับพี่ๆประถมศึกษา..

Details
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 เรียน การประกอบอาหารในการอยู่ค่ายพักแรม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เรื่อง การประกอบอาหารชาวค่าย..

Details
เรียนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4,ป.5,ป.6

กิจกรรมการเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-ป.6 วิชา ลูกเสือ-เนตรนารีปลูกฝังให้เด็กๆ เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม ศิลธรรม..

Details
กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ ปี 2561 ณ โรงเรียนโสมาภา โดยการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน..

Details
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงกระตุ้นให้ผู้เรียน..

Details