กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ลูกเสือ ? เนตรนารี เปิดกองฝึกระเบียบแถว

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ลูกเสือ ? เนตรนารี ป.5-ป.6 ฝึกทบทวนการเดินสวนสนาม และระเบียบแถว..

Details
สอบคัดเลือกนักเรียนอัจฉริยภาพ ป.3-ป.6

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนโสมาภามีการทดสอบนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนกิจกรรมกลุ่มพัฒนานักเรียนอัจฉริยภาพ..

Details
เรียนเดือนเมษายนอนุบาลและประถม

การส่งเสริมศักยภาพให้กับนักเรียนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำไปสู่คุณภาพให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้..

Details
Summer Course เมษายน 2561 อนุบาลและประถมศึกษา

ภาพบรรยากาศวันเปิดเรียน Summer Course เมษายน 2561 อนุบาลและประถมศึกษา..

Details
ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 ( Reading Test:RT)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย..

Details