กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 ( Reading Test:RT)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย..

Details
รับเกียรติบัตร Somapa Tv Guide ปี 2560

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ..

Details
ตุลาพาสนุก

ณ โรงเรียนโสมาภา..

Details
ตุลาพาสนุก

เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 - 20 ตุลาคม 2560..

Details