Somapa save world
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
กิจกรรมรณรงค์ แยกขยะได้ประโยชน์เพื่อโลกสีเขียว

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โรงเรียนโสมาภาได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ " แยกขยะได้ประโยชน์ เพื่อโลกสีเขียว" ในโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ พร้อมกับนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ไ..

Details
วันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day และได้มีการสถาปนาวันสิ่งแวดล้อมขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2515 หรือเมื่อราว 33 ปีที่ผ่านมา โดยได้ทำ..

Details
Energy Mind Award 2015 ระดับ 5 ดาว

โรงเรียนโสมาภา ได้รับมอบรางวัล ระดับ 5 ดาว ในโครงการ ..

Details
วันที่ 8 ก.พ. 59

โรงเรียนโสมาภาได้รับเกียรติจาก บริษัท สานฟ้า ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ..

Details
วันสิ่งแวดล้อมไทย

ตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี โรงเรียนโสมาภาร่วมรณรงค์ให้นักเรียนและผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ..

Details