Somapa save world
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School )

โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) ..

Details
วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

โรงเรียนโสมาภามีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันมิให้สิ่งแวดล้อมของโลกถูกทำลายไปมากกว่านี้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์..

Details
วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี..

Details
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้โรงเรียนโสมาภา ..

Details
โรงเรียนโสมาภาได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ระดับ 4 ดาว จากโครงการ Energy Mind Award 2014

โรงเรียนโสมาภาได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ระดับ 4 ดาว จากโครงการ Energy Mind Award 2014 ..

Details