ข่าว Hot News
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
แจ้งยกเลิก การจัดกิจกรรมอนุบาลหรรษาวิชาการ ปีการศึกษา 2562

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยทุกท่าน แจ้งยกเลิก การจัดกิจกรรมอนุบาลหรรษาวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ที่จะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ..

Details
ร่วมชม นิทรรศการทางวิชาการ” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

เรียนเชิญ ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยทุกท่านร่วมชม “นิทรรศการทางวิชาการ” ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 “โสมาภาเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ Season 3” (SMP Open House of Learning and Academic 2019) ..

Details
รายการอาหารประจำสัปดาห์ วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563

รายการอาหารสำหรับครูและนักเรียน ประจำวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563..

Details
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแสดง ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ ดนตรี-นาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2562

เรียนเชิญ ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา ร่วมชม กิจกรรมการแสดง ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ ดนตรี-นาฏศิลป์ “วิพิธทัศนา ละคร รำ ระบำ ฟ้อน”..

Details