วันที่ 27 ม.ค.58 โรงเรียนโสมาภารับการตรวจประเมิน Grading Questionnaire

โรงเรียนโสมาภาได้เข้าร่วมการประกวดโครงการ Energy Mind Award จัดโดยการไฟฟ้านครหลวงร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน มีวัตถุประสงค์เน้นการให้ความรู้และแนวทางในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ จะมีคณะกรรมการมาตรวจประเมิน  ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี้ https://www.facebook.com/somapanawamin/media_set­set=a.790260087713986.1073742603.100001900066632&type=1&pnref=storyRate :

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.