กิจกรรมลดคาร์บอนลดโลกร้อน

กิจกรรมลดคาร์บอนลดโลกร้อน ผู้ปกครองส่งนักเรียนหน้าโรงเรียนในตอนเช้า นักเรียนจะได้รับบัตรลดคาร์บอน ลดโลกร้อน จากคุณครูที่ประจำจุดหน้าโรงเรียนโดยนักเรียนจะนำบัตรลดคาร์บอน ลดโลกร้อน ไปให้กับคุณครูประจำจุดธนาคารความดี Electronic จากนั้นจึงนำบัตรประจำตัวนักเรียน สแกน (เฉพาะนักเรียนที่ได้รับบัตรลดคาร์บอน ลดโลกร้อนเท่านั้น) เพื่อรับคะแนนความดีที่ธนาคารความดี Electronic กิจกรรมลดคาร์บอน ลดโลกร้อน ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากท่อไอเสียรถยนต์ ลดปัญหาคุณภาพอากาศ และลดปัญหาการจราจรติดขัด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=1655777591138811



Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.