กิจกรรมหนูน้อยทำดี (ธนาคารความดีสำหรับเด็กปฐมวัย) ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมหนูน้อยทำดี (ธนาคารความดีสำหรับเด็กปฐมวัย) ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ความดีไม่มีขาย ใครอยากได้ต้องทำเอง เด็กชั้นปฐมวัย เป็นวัยที่ชอบการชมเชย ให้รางวัล หรือให้กำลังใจ ซึ่งเป็นแนวคิดของการจัดทำกิจกรรมหนูน้อยทำดี (ธนาคารความดีสำหรับเด็กอนุบาล) ขึ้นเพื่อให้เด็กได้รับบัตรความดีจากการทำความดีนอกเหนือจากการให้คำชมเชย หรือการพูดให้กำลังใจเท่านั้น โดยเกณฑ์การมอบบัตรความดีสำหรับเด็กชั้นปฐมวัย ยึดหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือ 1. ขยัน 2. ประหยัด 3. ซื่อสัตย์ 4. มีวินัย 5. สุภาพ 6. สะอาด 7. สามัคคี 8. มีน้ำใจ เมื่อเด็กๆ ได้บัตรความดีจากการทำความดี เด็กๆ ก็จะนำบัตรความดีไปใส่ในช่องใส่บัตรความดีตามเลขที่ของตนเอง คะแนนความดีที่เด็กๆ สะสมไว้ต่อเนื่องตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 - 3 เมื่อเด็กๆ ขึ้นเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนความดีที่สะสมไว้จะนำเข้าบัญชีความดีที่ธนาคารความดี Electronic ซึ่งเป็นธนาคารความดีในระดับประถมศึกษา โดยผลตอบแทนจากคะแนนความดีที่เด็กๆ ได้รับคือความภาคภูมิใจจากการทำความดีเป็นหลัก เพราะธนาคารความดีของโรงเรียนโสมาภา(นวมินทร์) นั้น มีต้นแบบในการทำความดีคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงทำความดีมุ่งเน้นในด้านจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ มากกว่าผลตอบแทนที่เป็นเงินทอง หรือสิ่งของต่างๆ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=1867170683332833Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.