แหล่งเรียนรู้ : ห้องสมุดร่วมจัดฐานการเรียนรู้ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ห้องสมุดร่วมจัดฐานการเรียนรู้ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ห้องสมุดได้ให้นักเรียนร่วมสนุกด้วยการเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม ในเวลา 08.30 - 15.00 น.



Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.