กิจกรรม Library On Tour

โรงเรียนโสมาภาได้จัดกิจกรรม Library On Tour ขึ้นระหว่าง เดือน มิถุนายน 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และ เดือนพฤศจิกายน ของทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบการเข้าใช้บริการห้องสมุด การค้นหาหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเองอย่างถูกต้อง และจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ร่วมกันทำเป็นกลุ่ม และเพื่อเป็นการแนะนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่ห้องสมุดได้จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=1874724229244145Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.