ให้ความรู้นักเรียน และ ครู เรื่อง ประเภทและวิธีการแยกขยะ ที่โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์

โรงเรียนโสมาภา ส่งครู-บุคลากรไปให้ความรู้นักเรียน และ ครู เรื่อง ประเภทและวิธีการแยกขยะ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
      ด้วย โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน โครงการ Energy Mind Award จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ของโรงเรียน ได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือมายังโรงเรียนโสมาภา ส่งครูหรือบุคลากรไปให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนและครู ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแสงจันทร์ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ตัวแทนครู-บุคลากรเป็นวิทยากร ดังนี้ 1. นางสาวนิตยา แสงสุวรรณ์ 2. นางสาวน้ำอ้อย เวชกามา 3. นางสาวอรนภา ซังปาน 4. นายสมศักดิ์ จันทร์เขียว
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2170738809642684Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.