กิจกรรม ?วันสุนทรภู่? ปีการศึกษา 2562

?วันสุนทรภู่? ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.40 ? 10.20 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมในงานมีการจัดการประกวดแต่งกายเหมือนตัวละคร ป.4 – 6 และมอบรางวัล การแข่งขันวาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดี ป.1-3 ,การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ป. 4 - 6 ,การแข่งขันคัดลายมือ ป.1-6 และการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยว กับประวัติและผลงานสุนทรภู่ ( ป.1 – 6 ) โดยมีท่านอาจารย์อัจฉราวดี คำภานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภา เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้กับนักเรียน

        ด้วย วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันสุนทรภู่” ซึ่งท่านได้รับยกย่องว่าเป็นกวีเอกของไทยและของโลก ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานสุนทรภู่ เกิดความภาคภูมิใจในการสืบทอด และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ทางภาษาไทย โรงเรียนโสมาภา จึงจัดนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติ และผลงานของท่านขึ้น ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา ดังกล่าว
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2201637943219437Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.