ค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 2562

กิจกรรมอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันเสาร์ที่ 6 และ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา
      โรงเรียนโสมาภา มีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครู-บุคลากร นักเรียนได้ร่วมกันประพฤติ ปฏิบัติในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กิจกรรมอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร จึงกำหนด จัดขึ้นทุกปีการศึกษา และกำหนดเป็นนโยบายที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม และในปีการศึกษา 2562 โรงเรียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “คุณธรรมนำความรู้” และ นำคุณธรรมจริยธรรมสู่โรงเรียน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2219844618065436Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.