กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 ? 14.00 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ และ ถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 ? 11.00 น. ณ วัดบางเตย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
        พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เป็นพิธีมงคล และเป็นประเพณีสำคัญของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนโสมาภา จึงจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ ผู้บริหาร ได้มีโอกาสทำบุญหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยจัดขึ้นเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล 2) เพื่อให้นักเรียน ผู้บริหาร ครู-บุคลากร พนักงาน และผู้ปกครอง ได้ความรู้และมีส่วนร่วม ได้ปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 3) เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2223551691028062Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.