นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนการสอน ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้สถานที่จริง ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/1-3/4 โดยการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/1 ไปทัศนศึกษาสวนไร่นาพันล้าน ซ.นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม เรียนโครงงาน ผักบุ้ง วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/2 ไปทัศนศึกษาพิพิธภันฑ์เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงงาน เฉาก๊วย วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/3 ไปทัศนศึกษาสถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด กรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงงาน ปลา วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/4 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 50 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2283406215042609Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.