นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา บ้านครูธานี จ.ปทุมธานี 22 สิงหาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาบ้านครูธานี เรียนรู้วิธีชาวนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.ปทุมธานี เวลา 07.00-14.00 น.
         โรงเรียนโสมาภาได้จัดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนนำมาประกอบการเรียนการสอน และนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ โรงเรียน จึงนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2300552759994621Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.