กิจกรรมค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 24 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 โรงเรียนโสมาภาจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมสมพงศ์
         โรงเรียนโสมาภา มีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครู-บุคลากร นักเรียน ได้ร่วมกันประพฤติ ปฏิบัติในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กิจกรรมอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรจึงกำหนดจัดขึ้นทุกปีการศึกษา และกำหนดเป็นนโยบายที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “คุณธรรมนำความรู้” และนำคุณธรรมจริยธรรมสู่โรงเรียน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2301001899949707Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.