นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น.
          โรงเรียนโสมาภาได้จัดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนนำมาประกอบการเรียนการสอน และนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ โรงเรียน จึงนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2306202042763026Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.