ประกวดมารยาทไทย หัวข้อการเดินผ่านผู้ใหญ่ เดือน สิงหาคม 2562

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 การแข่งขันประกวดมารยาทไทย หัวข้อการเดินผ่านผู้ใหญ่ มีนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 เข้าร่วมประกวด เวลา 10.10-11.10 น. ณ ห้องจริยธรรม 405
     กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และให้ความสำคัญกับความเป็นไทย
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2329205803795983Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.