เรียนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เข็มทิศ เงื่อนเชือก วิธีกางเต็นท์ ซึ่งลูกเสือควรศึกษาให้มีความรู้และปฏิบัติได้ การฝึกให้เกิดประสบการณ์ดังกล่าว เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งให้เกิดความสนุกสนาน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2330689903647573Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.