การเรียนการสอน Intensive English Program ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การเรียนการสอน Intensive English Program หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น วัตถุประสงค์
1. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่ประสงค์จะส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และใช้ทักษะในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น
3. ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker) เป็นเวลาที่มากขึ้น
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2338445326205364Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.