กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 34 ปี 2562

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ โรงเรียนโสมาภา
          โรงเรียนโสมาภาได้กำหนดวันจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ครั้งที่ 34 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในทักษะความสามารถทางด้านกีฬาเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการเข้าร่วมแข่งขัน นักเรียนได้รู้จักการเสียสละ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และสร้างเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมพลานามัยพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2368294776553752Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.