วันเปิดเรียนเตรียมความพร้อมเดือนตุลาคม อนุบาลและประถม ปี 2562

ภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรก วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 กิจกรรมการเรียนเตรียมความพร้อมเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมการเรียนเตรียมความพร้อมเดือนตุลาคมระหว่างวันที่ 3 – 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา

โรงเรียนโสมาภา กำหนดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมเดือนตุลาคม เพื่อทบทวนเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 2 และช่วยเหลือผู้ปกครองในการแบ่งเบาภาระการดูแลนักเรียนในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้แก่นักเรียน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2372207516162478Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.