กิจกรรมวันลอยกระทง (ระดับประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับประถมศึกษา วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 ? 11.30 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ และลานไทร
          โรงเรียนโสมาภา ได้จัดให้มีกิจกรรมประเพณีลอยกระทงขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม ตลอดจนรักษา วัฒนธรรมไทยไว้ และ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอยกระทง รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์กระทง ที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และยังเป็นการแสดงพิธีขอขมาลาโทษพระแม่คงคา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2453035151413047Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.