กิจกรรมวันลอยกระทง (ระดับปฐมวัย) ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 ? 11.00 น. โรงเรียนโสมาภา ได้จัดให้มีกิจกรรมประเพณีลอยกระทง (ระดับปฐมวัย) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทย เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป ทางโรงเรียน จึงมีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2452846228098606Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.