กิจกรรม “หนูน้อยทำดี” (ธนาคารความดีสำหรับเด็กปฐมวัย) ปี 2562

โรงเรียนโสมาภา ได้กำหนดให้จัดโครงการธนาคารความดี Electronic ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งระดับปฐมวัย และ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1–6 โดยระดับปฐมวัยจัดกิจกรรม “หนูน้อยทำดี”ใช้หลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ 1) ขยัน 2) ประหยัด 3) ซื่อสัตย์ 4) มีวินัย 5) สุภาพ 6) สะอาด 7) สามัคคี 8) มีน้ำใจ  ความดีไม่มีขาย ใครอยากได้ต้องทำเอง เด็กชั้นปฐมวัย เป็นวัยที่ชอบการชมเชย ให้รางวัล หรือให้กำลังใจ ซึ่งเป็นแนวคิดของการจัดทำกิจกรรมหนูน้อยทำดี (ธนาคารความดีสำหรับเด็กอนุบาล) 

         เพื่อให้เด็กได้รับบัตรความดีจากการทำความดีนอกเหนือจากการให้คำชมเชย หรือการพูดให้กำลังใจเท่านั้น เมื่อเด็กๆ ได้บัตรความดีจากการทำความดี เด็กๆ ก็จะนำบัตรความดีไปใส่ในช่องใส่บัตรความดีตามเลขที่ของตนเอง คะแนนความดีที่เด็กๆ สะสมไว้ต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 เมื่อเด็กๆ ขึ้นเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนความดีที่สะสมไว้จะนำเข้าบัญชีความดีที่ธนาคารความดี Electronic ซึ่งเป็นธนาคารความดีในระดับประถมศึกษา โดยผลตอบแทนจากคะแนนความดีที่เด็กๆ ได้รับคือความภาคภูมิใจจากการทำความดีเป็นหลัก เพราะธนาคารความดีของโรงเรียนโสมาภา(นวมินทร์) นั้น มีต้นแบบในการทำความดีคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงทำความดีมุ่งเน้นในด้านจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ มากกว่าผลตอบแทนที่เป็นเงินทอง หรือสิ่งของต่างๆ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2472715939444968Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.