ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา จัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโสมาภา ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 - 1 ธันวาคม 2562 ตามหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2499771253406103Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.